Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten aangeboden op en via deze site zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Juistheid van gegevens

Wij hebben de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typfouten binden ons niet. Prijswijzigingen voorbehouden.

Websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar de website mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Copyright

Deze website is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming van ons is verkregen.