6 redenen om een huis te kopen in Griekenland

 

Griekenland heeft niets van haar aantrekkelijkheid verloren, ondanks alle economische en politieke discussies: cultuurhistorie, landschap, klimaat en gastvrijheid maken Griekenland onverminderd tot een heerlijk land voor uw tweede huis. Maar er is meer:

We geven jullie 6 redenen om júist nu een huis te kopen in Griekenland:

1. Lage huizenprijzen

 • Het prijsniveau ligt nog onder het niveau van vóór de financiële crisis.
 • Griekenland heeft op dit moment het gunstigste onroerend goed in het gehele Middellandse Zee gebied te bieden.

2. Fiscale voordelen

 • De overdrachtsbelasting is in 2014 permanent verlaagd van 8% naar 3%.
 • Jullie hoeven geen belasting meer te betalen over eventuele toekomstige winst als jullie ooit besluiten de woning weer te verkopen.
 • De onlangs geïntroduceerde onroerendgoedbelasting ENFIA zal binnenkort vermoedelijk weer worden afgeschaft of verminderd.

3. Bijna renteloze financiering van het vastgoed door de verkoper

 • Griekse banken geven geen hypotheken meer. Jullie zullen dus 100% zelf of vanuit Nederland moeten financieren. Maar: de door de crisis geplaagde verkopers zijn vaak bereid u een financiering aan te bieden. Zij worden voor risico’s beschermd door het Burgerlijk Wetboek (Astikós kodikas).

4. Betaling van uw nieuwe huis in Griekenland is, conform EU-wetgeving, via Nederland, België of andere landen mogelijk

 • Als u onroerend goed koopt van een EU-ingezetene die niet Grieks is, hoeft de betaling ervan niet te worden verwerkt in Griekenland.

5. Onroerende goederen worden verhandeld in harde valuta

 • Huizen, kavels en ander onroerend goed wordt altijd verhandeld in harde valuta. Dit was ook vóór de invoering van de Euro in 2001 het geval (de waarde van onroerend goed werd ten tijde van de Drachme bepaald in Deutsche Mark). De prijzen van vastgoed zijn daarmee bestand tegen een eventuele ‘Grexit’.
 • Wij verwachten een stijging van de waarde als Griekenland in de eurozone blijft als gevolg van een hogere vraag (veiligheid). Tevens verwachten wij dat jullie, in het geval van een ‘Grexit’, een voordeel uit de wisselkoers kunnen behalen.
 • Dus: zélfs als Griekenland uit de euro gaat, blijft jullie aankoop van onroerend goed in Griekenland aantrekkelijk en veilig.

6. Verwachte waardevermeerdering door toeristische groei

 • Sinds 2012 neemt het aantal toeristen toe, ook de statistieken in 2015 zijn veelbelovend. Jaarlijks verwacht men meer dan 2,2 miljoen bezoekers. Grote concerns én de Griekse overheid investeren daarom volop door tientallen nieuwe hotels te bouwen.
 • Attractieve vakantiebestemmingen, zoals de nieuwe golfbestemming Messinia, bieden na de prijsstabilisatie kansen op waardevermeerdering.

(Bron: http://www.tophotelprojects.com/de/tourismus-griechenland-wieder-im-aufschwung)