Huis kopen Griekenland: Koopprocedure

Inwoners van de Europese Gemeenschap kunnen, zonder enige beperking, vastgoed kopen in Griekenland.

Het kopen van een huis of kavel in Griekenland gebeurt via een vaste procedure.

• Bij het tekenen van het voorcontract voldoet de koper een aanbetaling van ca 20%. Indien de overdracht niet zal plaats vinden, omdat uw advocaat zijn goedkeuring niet kan geven, dan wordt dit bedrag teruggestort. Indien u om andere redenen wilt afzien van de koop vervalt de aanbetaling. Wil de verkopende partij van de verkoop afzien dient hij dan het dubbele bedrag te betalen!
• Uw advocaat zal met de notaris zorgen voor de voorbereiding van het definitieve koopcontract.
• Het tekenen van het koopcontract vindt plaats op het kantoor van de notaris.
• Na de overdracht zal de notaris of advocaat deze laten registreren in het landelijke register. Dit register behoudt een kopie van het contract, tevens zal de notaris een kopie houden.

Huis kopen Griekenland: Kosten

Rekent u svp op het ontstaan van de volgende kosten bij aankoop van uw huis of kavel in Griekenland:
• Overdrachtsbelasting 3%
• Notariskosten 2,0 tot 2,5%, excl 23% BTW
• Advocaat 1.5 – 2 %, excl 23% BTW
• Makelaar: 3% of 4% excl 23% BTW, meestal met een bepaald minimum bedrag

Huis kopen Griekenland: Wat heeft u nodig?

Grieks belastingnummer:
Het belastingnummer is vergelijkbaar met het Nederlandse burgerservice-nummer.

Griekse bankrekening:
U heeft, bijvoorbeeld om de overdrachtskosten te kunnen betalen, een Griekse bankrekening nodig die op uw naam staat. Om de rekening te openen heeft U uw paspoort en een Grieks belastingnummer nodig.

Wij adviseren om bedragen naar uw Griekse rekening over te maken en vanaf die rekening alle betalingen te voldoen. Op die manier beschikt u altijd zelf over bewijsstukken en verschaft u tevens transparantie naar de Griekse fiscus.

Notaris
Betreft het onroerend goed een bouwkavel dan dient de notaris vast te stellen stellen hoeveel m² overdekt vloeroppervlakte er bebouwd mag worden.

Advocaat:
De advocaat behartigt uw belangen en heeft u nodig om een aantal zaken te controleren of uit te zoeken:
• Is het onroerend goed vrij van schulden?
• Is de verkoper wel de rechtmatige eigenaar?
• Zijn er bepaalde beperkingen op de bouwkavel? Te denken valt hierbij aan een archeologische vindplaats.

In de praktijk is het handig uw advocaat een volmacht te geven zodat deze in uw naam kan handelen.

Huis kopen Griekenland: Vergunningen

Nieuwbouw
Voor een nieuw te bouwen huis heeft u een bouwvergunning nodig.
Na het verstekken van de bouwvergunning blijft deze 4 jaar rechtsgeldig. Daarna verloopt de bouwvergunning maar kan voor een nieuwe periode van 4 jaar worden verlengd. Na deze termijn verloopt de vergunning en moet opnieuw aangevraagd worden.

De kosten van de bouwvergunning zijn afhankelijk van aantal m² van het te bouwen huis.

Zwembad
Ook voor een zwembad is een bouwvergunning nodig.

NB
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.