Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens van geïnteresseerden aan derden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij diverse gegevens vast.
Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te sturen en/of uw mening daarover te vragen.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen aan: info@tweedehuisingriekenland.nl.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van kortingen. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, stuurt u ons dan svp een email.